Czy do przychodu uprawniającego do ulgi wliczysz wartość dofinansowania z PFRON

Tak zwany mały ZUS plus obowiązuje od lutego, ale w praktyce wciąż sporo jest wątpliwości. W tekście zajmiemy się rozwiązaniem jednej z nich.