Czy pracodawca może otrzymać zwrot części składek od pracownika

Zdarza się, że sądownie pracownik zostaje uznany za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Konsekwencją tego jest zapłata przez szefa zaległych składek do ZUS. Czy pracownik także powinien być obciążony należnościami składkowymi?