NIP zadecyduje o wystawieniu faktury podatnikowi VAT

Od 2020 roku przedsiębiorca może upomnieć się o wystawienie faktury tylko do paragonu zawierającego jego NIP w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Konsumenci, którzy nie są podatnikami VAT, o fakturę do paragonu mogą wystąpić, tak jak wcześniej, w ciągu trzech miesięcy.