Inwentaryzacja w czasie koronawirusa – wskazówki, niezbędne dokumenty

Inwentaryzacja jest jednym z elementów systemu rachunkowości – jej rzetelne przeprowadzenie to jeden z warunków sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego. Obecnie w okresie epidemii może to jednak sprawiać problemy. Szczególnie dotyczy to spisów z natury. Inwentaryzacji nie można zaniechać, ale trzeba zadbać o to, aby przebiegała w odpowiedni sposób.

Zamknięcie roku w czasach pandemii

W sprawozdaniu za rok 2020 trzeba odzwierciedlić skutki pandemii

Przygotowując sprawozdanie finansowe, trzeba pamiętać, że część prac przebiegnie w sposób zdalny, natomiast audytorzy będą oczekiwać większej liczby raportów elektronicznych. Ze względu na zmieniony tryb pracy w samej jednostce konieczne będą nowe rozwiązania uwzględniające inne niż w poprzednich latach przekazywanie informacji, zabezpieczanie danych czy też wdrożenie kontroli lub modyfikacji istniejących w celu terminowego sporządzenia informacji finansowych (np. z powodu zmian personalnych i braku fizycznego dostępu), a także do odniesienia się do podwyższonego ryzyka błędu lub oszustwa.