Nowy plik JPK_VAT od 1 października 2020 r. – praktyczne wyjaśnienia

Jak wykazać towary, co do których wskazane są kody GTU, a znajdują się w dokumencie zbiorczym, jak ujmować faktury wystawione do paragonów, czy wartość transakcji ma znaczenie przy raportowaniu? Sprawdź m.in. odpowiedzi na te pytania.

JPK_VAT

Praktyczne zestawienie kodów GTU

Poniżej prezentujemy zestawienie kodów GTU, które należy deklarować, w przypadku gdy w ramach transakcji sprzedażowych dokonanych w danym miesiącu pojawi się jedna z poniższych transakcji.

Oznaczenie „IMP” w nowym pliku JPK_VAT

Problem: Czy w nowym pliku JPK import towarów odbywający się w standardowej procedurze (bez uproszczeń) należy oznaczyć jako „IMP”?

Jak w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną do paragonu

Problem: Pytanie dotyczy zasad ewidencji faktur sprzedaży w stosunku do osoby prywatnej bez NIP z paragonem z kasy fiskalnej. Jak należy ująć taką sprzedaż w JPK_V7M od października 2020 roku? Do tej pory był księgowany tylko raport okresowy. Jak będzie od października? Czy wystarczy księgować raport okresowy z oznaczeniem „RO”? Czy każdą taką fakturę należy ująć osobno z oznaczeniem „FP”? Czy symbol FP dotyczy tylko faktur z NIP?