Sprawdź, jak postąpić przy zwrocie zaliczki

W sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu zaliczki, to podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej in minus. Ten, który otrzyma zwrot zaliczki, a następnie fakturę korygującą, jest zobowiązany do zmniejszenia VAT naliczonego w tym okresie rozliczeniowym, w który otrzymuje fakturę korektę. Obowiązku zmniejszenia VAT naliczonego nie będzie, jeśli podatnik nie odliczy VAT naliczonego z faktury zaliczkowej.

Sprawdź nowe regulacje dotyczące ulgi na złe długi w podatku dochodowym

Ulga na złe długi, porównując do odpisów aktualizujących wartość należności oraz wierzytelności odpisywanych jako nieściągalne, pozwala w sposób mniej niesformalizowany zmniejszyć obciążenie podatkowe w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami.

Jak rozliczyć dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie na rozpoczęcie biznesu. Sprawdźmy, jakie ma to skutki podatkowe.

Do końca marca jest czas na złożenie formularza MDR-3

Dzień 31 marca 2020 r. dla wielu podatników CIT będzie oznaczał w tym roku również termin na wypełnienie dodatkowego obowiązku – tym razem wynikającego z przepisów o schematach podatkowych, tj. złożenie formularza MDR-3. Konstrukcja przepisów o schematach podatkowych powoduje, że w większości przypadków są one związane z podatkiem dochodowym, dla którego zwykle (poza przypadkami przesuniętego roku podatkowego w CIT) rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.