Jak rozliczać wydatki przy inwestycji w obcym środku trwałym

Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych.

Czy wydatki na szkolenia w całości można zaliczyć do kosztów

Poznaj stanowisko dyrektora KIS, aby upewnić się, jak rozliczyć usługi szkoleniowe.