Zaliczanie kosztów używania samochodów osobowych w całości do KUP – co z informacją VAT-26

Od tego roku tylko w niektórych przypadkach podatnicy mogą zaliczać do kosztów podatkowych całość wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych. Konieczne jest przy tym prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Poznaj skutki podatkowe połączenia spółki osobowej z kapitałową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. akt I SA/Gl 668/18 (nieprawomocny) wpisał się w dotychczasową, korzystną dla podatników, linię orzeczniczą sądów administracyjnych dotyczącą skutków podatkowych przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozostaje jednak nieugięty i składa skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czynsz i media w kosztach prowadzonego biznesu

Czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży mogą stanowić bieżące koszty w prowadzonej działalności gospodarczej? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS.