Wydawanie interpretacji podatkowych na nowych zasadach

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem indywidualnych interpretacji podatkowych przez grupy podatników do osiągania korzyści podatkowych.

Świadczenia dla byłego pracownika trzeba opodatkować

Zarówno odprawa, jak i dodatkowe świadczenia wypłacane zwalnianemu pracownikowi nie są zwolnione z PIT.

Poznaj nowe zasady poboru podatku u źródła

Najnowszy projekt zmian w podatkach dochodowych zawiera m.in. nowe wymogi wobec płatników pobierających podatek u źródła. Wyjaśniamy praktyczne skutki nowych przepisów. 

Od 2019 roku 9% CIT. Czy skorzystasz z preferencji?

W najnowszym projekcie ustawy nowelizującej ustawy o podatkach dochodowych z 24 sierpnia 2018 r. projektodawca wskazał rozwiązanie mające przynieść korzyści niewielkim przedsiębiorcom działającym w formie osoby prawnej, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

21 zmian w podatkach dochodowych od 2019 roku – mamy praktyczne zestawienie

Najnowszy projekt zmian w PIT i CIT przynosi wiele rewolucyjnych zmian, na które już dziś trzeba się przygotować. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zmian w PIT i CIT.