W jakich przypadkach wpłaty podatku są obecnie dokonywane przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego

Od 1 stycznia 2020 r. większość przelewów podatkowych będzie dokonywana na jeden indywidualny rachunek podatkowy. Obowiązują także nowe zasady zaliczenia wpłat dokonanych na taki rachunek.