Umorzenie podatku będzie ulgą w spłacie zobowiązań fiskalnych

Spółki oraz inne podmioty otrzymają możliwość umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności, czyli zanim przekształci się w zaległość podatkową.