WYDANIE ONLINE

Od 1 października nowy plik JPK_VAT – rozwiązania najczęstszych problemów
Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Oznacza to, że od 1 października br. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zajmuje się dostawą wody i odbiorem odpadów dla gminy i jej jednostek organizacyjnych. System księgowy (po centralizacji rozliczeń VAT w JST) do rejestru sprzedaży i JPK nadal zaciągał dane sprzedawcy, a nie nabywcy. Czy z tego powodu należy sporządzić korekty JPK? Jakie sankcje grożą za brak korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi sprzedaż hurtową dla swoich partnerów handlowych oraz sprzedaż detaliczną dla klientów końcowych (osób fizycznych), która jest rejestrowana za pomocą kasy rejestrującej. W nowym JPK_VAT będzie konieczność oznaczania dokumentów (typ dokumentu) dotyczących sprzedaży z kas rejestrujących symbolami „RO”. Obecnie taką sprzedaż rejestruje się automatycznie na drukarce fiskalnej po dodaniu i zaksięgowaniu dokumentu w systemie. Każda taka sprzedaż jest księgowana i ujmowana w pliku JPK osobno – nie są księgowane raporty zbiorcze z kasy rejestrującej. Czy prawidłowe będzie oznaczenie każdej takiej transakcji jako „RO”? Czy może wystarczy wykazywać sprzedaż zbiorczo? Jeśli tak, to co w przypadku posiadania kilku kas rejestrujących?

czytaj więcej »

Spółka z o.o., gmina ma w niej udział w 100%. Czy wystawiając faktury, gdzie nabywcą jest gmina, a odbiorcą szkoła podstawowa (jednostka gminna), należy je oznaczać TP i wykazywać w JPK_VAT jako transakcje między podmiotami powiązanymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czyje dane powinny być zamieszczone w ewidencji VAT i JPK − sprzedawcy czy wystawcy faktury? Kupujemy bilety lotnicze od firmy, która na wystawianych fakturach wskazuje sprzedawcę (inną firmę) oraz siebie jako wystawcę faktury działającego w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Jak prawidłowo zarejestrować taką fakturę zakupu i prawidłowo rozliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam wątpliwości w związku z nowym plikiem JPK_VAT. Co powinno być wpisywane w pozycji: data sprzedaży dla usług ciągłych jak najem, ochrona? Pole to obecnie nie jest obowiązkowe. Otrzymuję fakturę za najem hali z datą wystawienia, np. 10 sierpnia 2020 r. bez wypełnienia pola „data sprzedaży” (gdyż nie występuje na fakturze), natomiast w opisie pozycji faktury jest: najem za okres do i jest podana data, np. koniec miesiąca. Czy jeżeli nie ma daty sprzedaży, to system informatyczny powinien umożliwić pozostawienie pustego pola? Kiedy ostatecznie wejdzie w życie nowy plik JPK_VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w nowej strukturze JPK dokument, na którym naliczam VAT od WNT, powinnam oznaczyć jako „WEW”?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ująć w JPK sprzedaż detaliczną internetową nierejestrowaną za pomocą kasy fiskalnej? Czy możliwe jest wprowadzenie zestawienia jedną kwotą na koniec miesiąca (uwzględniającego jednocześnie ewentualne zwroty korekty) do JPK?

czytaj więcej »

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 –GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp.

czytaj więcej »

Poznaj najnowsze odpowiedzi na pytania dotyczącego JPK_VAT

czytaj więcej »

wiper-pixel