WYDANIE ONLINE

Zmiany w VAT: Magazyn call-off stock wspomaga sprzedaż w UE
Sprzedaż towarów z Polski za pośrednictwem magazynu zlokalizowanego w innym kraju UE może się odbywać w momencie pobrania przez klienta lokalnego towaru z magazynu zagranicznego w ciągu 12 miesięcy.

czytaj więcej »

Paragon fiskalny, którego wartość nie przekracza 450 złotych lub 100 euro, może stanowić fakturę uproszczoną, jeśli posiada numer identyfikacji podatkowej nabywcy.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 lipca 2020 r.  przepisy złagodziły negatywne konsekwencje, jakie mogą dotknąć podatników przy płatnościach na rachunki spoza białej listy podatników. O czym warto pamiętać?

czytaj więcej »

Aby poprawnie przesłać pliki, konieczna jest zgodność wersji w poluschematu XSD dokumentu XML (który stanowi treść żądania inicjującego), z dokumentem podpisywanym w wersji obecnie obowiązującej struktury logicznej danego JPK, np.:

czytaj więcej »

Tarcze antykryzysowe dały przedsiębiorcom możliwość uzyskania m.in. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. W praktyce sporo jest wątpliwości dotyczących rozliczania takiego wsparcia.

czytaj więcej »

Poznaj wyjaśnienie ministra finansów dotyczące sprawozdań finansowych.

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Nieprzestrzeganie tego przepisu niesie za sobą negatywne konsekwencje w PIT i CIT.

czytaj więcej »

Podmioty powinny już dziś zweryfikować swoje modele finansowania, może się bowiem okazać, że niektóre płatności na rzecz podmiotów powiązanych będą wymagały wyłączenia z kosztów podatkowych – radzi Monika M. Brzostowska, doradca podatkowy.

czytaj więcej »

Na podstawie tarczy 4.0 podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone kary umowne i odszkodowania m.in. z tytułu wad dostarczonych towarów, jeżeli wada powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii. W praktyce przepisy wprowadzają sporo niejasności.

czytaj więcej »

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców będących w Polsce pracownikami bądź zleceniobiorcami płatnicy zobowiązani są odprowadzać także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

czytaj więcej »

Na podstawie tarczy antykryzysowej zostały czasowo podwyższone roczne limity zwolnień podatkowych dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym. Przy wypłacie takich świadczeń trzeba pamiętać o zastosowaniu w 2020 roku i dla części świadczeń również w 2021 roku zmian w ich opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej regulujące zawieranie umów o współdziałanie między fiskusem a podatnikami CIT.

czytaj więcej »

wiper-pixel