WYDANIE ONLINE

Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników
Przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, może skorzystać m.in.: ze zwolnienia ze składek ZUS, z mikropożyczki, z dofinansowania z FGŚP. Aby skorzystać z pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej, trzeba spełnić określone warunki.

czytaj więcej »

Czy świadczenie wypłacone byłemu pracownikowi w ramach odszkodowania w  związku z rozwiązaniem stosunku pracy stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

czytaj więcej »

Zmiana stawek VAT obejmie w szczególności wiele towarów, np.: niektóre artykuły spożywcze, kosmetyczne czy produkty dla dzieci i niemowląt. Już teraz warto się do tych zmian przygotować. Podpowiadamy, jak to zrobić.

czytaj więcej »

W związku z epidemią koronawirusa uchwalono ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian w przepisach podatkowych.

czytaj więcej »

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

czytaj więcej »

Na mocy specustawy − tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg. Sprawdź ich wysokość.

czytaj więcej »

Epidemia koronawirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Skorzystaj z zestawienia.

czytaj więcej »

W obecnej sytuacji wiele firm kończy działalność. Sprawdźmy, jakich czynności dokonać w związku z zamknięciem działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe.

czytaj więcej »

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS nie będzie przyjmował takich wniosków, np. w sprawie ulg w zapłacie składek, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

czytaj więcej »

Na podstawie tarczy antykryzysowej, po spełnieniu warunków, można skorzystać z ze zwolnienia od opłacania składek za pracownika. Pojawia się jednak kłopot z wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Wsparciem z tarczy antykryzysowej zostały objęte firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br., zwiększono też dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców – takie zmiany zakłada kolejna tarcza antykryzysowa.

czytaj więcej »

wiper-pixel