WYDANIE ONLINE

Tarcza 2.0: Więcej firm ma prawo do zwolnień z ZUS
Nowelizacja tarczy antykryzysowej 2.0 rozszerzyła zwolnienia ze składek ZUS. Zmieniono równocześnie termin graniczny prowadzenia działalności do skorzystania ze zwolnienia – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r., czyli przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność od 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. , będą też mogli wnosić o zwolnienie ze składek.

czytaj więcej »

Obowiązuje już rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT. Przepisy wprowadzają tymczasową stawkę 0% na darowizny laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych oraz w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

czytaj więcej »

O świadczenie postojowe mogą się starać nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Tarcza 2.0. złagodziła nieco wytyczne, jakie należało spełnić, aby móc się starać o postojowe.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od wypłaty niektórych należności dokonywanych przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta. Poznaj skutki tej interpretacji.

czytaj więcej »

Stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 skłonił ministra finansów do przedłużenia terminu do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami.

czytaj więcej »

Obwiązują już przepisy, na podstawie których zostały zmienione wzory CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW. Pojawiły się również dwa nowe formularze, tj. CIT/WZ i CIT/WZG.

czytaj więcej »

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podatnikom PIT umożliwiono złożenie zeznań za 2019 rok po ustawowym terminie, tj. po 30 kwietnia. Jego przekroczenie nie będzie powodować sankcji karnoskarbowych, pod warunkiem że podatnik dochowa dodatkowego terminu określonego w specustawie. Pojawia się jednak pytanie, co odsetkami za zwłokę w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Sprawdź, o czym warto pamiętać.

czytaj więcej »

Jak mam rozliczyć w kosztach wynagrodzenie pracownika w sytuacji zwolnienia z ZUS za miesiące maj-kwiecień  2020 roku na podstawie ustawy antykryzysowej. Czy w obecnej sytuacji powinnam odliczyć tylko wynagrodzenie netto pracownika, a w przypadku pracodawcy nic nie odliczać?

czytaj więcej »

Za okres odbywanej kwarantanny pracownik ma prawo do świadczenia chorobowego. Inaczej będzie w sytuacji, gdy w czasie kwarantanny osoba zatrudniona pracowała zdalnie.

czytaj więcej »

wiper-pixel