WYDANIE ONLINE

20 przykładów błędów w e-sprawozdaniu – wskazówki, jak ich unikać
Sprawozdania finansowe za rok 2019 muszą być przez wszystkie jednostki sporządzone w formie elektronicznej oraz podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać?

czytaj więcej »

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla obraz sytuacji majątkowej i finansowej na koniec 2019 roku. Ale ustawa o rachunkowości, podobnie jak MSR, nakazuje również ująć zdarzenia po dniu bilansowym. Takim zdarzeniem jest koronawirus, epidemia wpływa bowiem na jednostkę i tym samym na jej sprawozdanie finansowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel