WYDANIE ONLINE

Zobacz, jako od lipca zmienia się JPK_VAT
Od lipca wszystkie podmioty złożą nowy JPK_VAT. Nowy plik będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT.

czytaj więcej »

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych obowiązują już od kilku miesięcy. W praktyce sporo jest jednak niejasności.

czytaj więcej »

Jakie skutki podatkowe ma wręczenie prezentów świątecznych dla pracowników? Czy odliczysz VAT od takich upominków? Jak księgować poniesione koszty? Poznaj odpowiedzi na te pytania.

czytaj więcej »

Jednym z głównych celów Krajowej Administracji Skarbowej jest wzrost efektywności poboru podatków i w praktyce organy podatkowe skutecznie wdrażają nowe rozwiązania, zwiększając tym samym podatkowe przychody budżetu. Paradoksalnie jednak liczba kontroli spada, bowiem w 2019 roku była niższa o prawie 30% w porównaniu do 2017 roku, ale jednocześnie wzrasta ich skuteczność i obecnie wynosi ponad 90%.

czytaj więcej »

IP Box to preferencja, która pozwala na zastosowanie 5% stawki podatkowej. W praktyce jednak sporo jest niejasności.

czytaj więcej »

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Wszelkie ubezpieczenia rozliczane w czasie powinny być księgowane jak RM czynne i rozliczane miesięcznie w ciężar kosztów działalności rodzajowej. Co zrobić z nierozliczonym ubezpieczeniem auta?

czytaj więcej »

Specustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przygotowane regulacje mają na celu podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia wywołane koronawirusem. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2020 r. wzrosły kwoty wolne od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Nowe stawki mają zastosowanie do zasiłków należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Poznaj w praktyce skutki tych zmian.

czytaj więcej »

wiper-pixel