WYDANIE ONLINE

Poznaj najnowsze interpretacje dyrektora KIS dotyczące ostatnich zmian
Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów czy też płatności na rachunki z białej listy – to zmiany, które obowiązują od początku 2020 roku. Mamy dla Państwa przegląd najnowszych interpretacji organów podatkowych, warto je znać, aby wiedzieć, jak stosować nowe przepisy w praktyce i nie narazić się skarbówce.

czytaj więcej »

W przypadku refakturowanych usług, gdy są one przedmiotem importu usług, data wystawienia refaktury nie decyduje o dacie powstania obowiązku podatkowego.  

czytaj więcej »

Przepisy zastrzegające zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur (rachunków) odnoszących tylko i wyłącznie do faktur wystawionych przez podatników VAT czynnych.

czytaj więcej »

Od lat istnieją wątpliwości co do wysokości VAT z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie.

czytaj więcej »

Wszystkie wirtualne kasy rejestrujące będą musiały mieć certyfikat wystawiony przez ich producenta, a podatnicy będą mogli wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny w postaci elektronicznej. Tak wynika z najnowszej wersji projektu dotyczącego kas fiskalnych mających postać oprogramowania.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o VAT pozwalają podatnikom skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jest to tzw. ulga na złe długi.

czytaj więcej »

Do celów podatkowych, zarówno na gruncie VAT, jak i przepisów o podatku dochodowym, nadal obowiązuje stara PKWiU 2008. Wkrótce jednak się to zmieni. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zgodnie z zasadą memoriału i współmierności przychodów i kosztów wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń są kosztami w rachunkowości za ten okres, w którym była świadczona praca. Natomiast na gruncie prawa podatkowego istotne jest, czy wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo. Nie ma tu znaczenia, czy są to koszty bezpośrednie, czy pośrednie podatkowo.

czytaj więcej »

WSA w Warszawie wypowiedział się w kwestii prawa do odliczenia VAT z faktury związanej z organizacją spotkań biznesowych i uroczystości otwarcia nowej spółki. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Proponowane zmiany dostosowują wzór wniosku do regulacji wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel