WYDANIE ONLINE

Ulga na zakup kas online w 2020 roku
Część podatników od początku tego roku musi już obowiązkowo stosować kasy online. Zakup takich urządzeń daje prawo do skorzystania z ulgi w VAT z tego tytułu. Kłopot w tym, że nie jest jasne, kiedy to prawo wolno zrealizować.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. większość przelewów podatkowych będzie dokonywana na jeden indywidualny rachunek podatkowy. Obowiązują także nowe zasady zaliczenia wpłat dokonanych na taki rachunek.

czytaj więcej »

Za dokonanie przelewu z tytułu transakcji o wartości powyżej 15.000 zł brutto, udokumentowanej fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego, na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatników VAT, grożą dotkliwe sankcje.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli sprzedaż została zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

czytaj więcej »

O tym, czy badaniu należy poddać sprawozdanie finansowe za 2020 rok, decyduje przekroczenie wartości określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy do transakcji kontrolowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. wybrali nowe przepisy i jednocześnie na podstawie tych regulacji nie ciąży na nich obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, mają wątpliwości odnośnie do sporządzania CIT-TP. Wyjaśnienie znajdziemy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 136.

czytaj więcej »

Kosztem uzyskania przychodów będzie zapłata na rachunek podmiotu nieznajdującego się na tzw. białej liście, ale tylko gdy w ciągu 3 dni złożymy papierowo lub elektronicznie do urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-NR.

czytaj więcej »

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, nowe wzory formularzy do rozliczeń PIT czy też mały ZUS plus – to tylko niektóre zmiany. Skorzystaj z naszego zestawienia.

czytaj więcej »

W celu ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP BOX) podatnik może stosować metodę podziału zysku dokonywanego za pomocą analizy udziału.

czytaj więcej »

wiper-pixel