WYDANIE ONLINE

Niezapłacone faktury nie będą opodatkowanym dochodem
Przedsiębiorca, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni, ma prawo już na etapie obliczania zaliczki na podatek pomniejszyć dochód o nieotrzymane od kontrahenta kwoty transakcji.

czytaj więcej »

W związku ze zmianą przepisów od 1 października 2019 r. stawki podatku i kosztów uzyskania przychodów spółka naliczyła od wynagrodzeń wypłaconych członkom rady nadzorczej podatek w wysokości 0 zł i obniżyła składkę zdrowotną do wysokości podatku. Czy słusznie? Sprawdźmy stanowisko ZUS.

czytaj więcej »

Rok 2020 nie przyniesie nam rewolucyjnych zmian w ustawie o rachunkowości, skutkujących koniecznością modyfikacji w polityce rachunkowości. Warto jednak przeanalizować stosowanie lub rezygnację z uproszczeń w jednostce.

czytaj więcej »

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

czytaj więcej »

Czy po stronie spółki kapitałowej przejmującej spółkę osobową powstanie obowiązek zapłaty podatku CIT? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Początek roku przyniósł podatnikom kilka istotnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług. O czym jeszcze musisz pamiętać?

czytaj więcej »

Jak opłacać fakturę za towar lub usługę z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, na kwotę niższą niż 15 tys. zł, jak bezbłędnie rozliczać zaliczki? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe wymogi w zakresie sposobu dokumentowania obrotu towarowego z innymi krajami UE.

czytaj więcej »

wiper-pixel