WYDANIE ONLINE

Wyjaśniamy, jak księgować split payment po zmianach przepisów
Sprawdź na przykładach, jak księgować faktury dotyczące split payment i jakie ma to odzwierciedlenie w bilansie.

czytaj więcej »

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących. Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie polskiej spółki. Wyrok dotyczy zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie towarów. To ważne rozstrzygnięcie, ponieważ wskazuje jasne kryteria do zastosowania stawki 0% VAT przy tego typu transakcjach.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. płatności tytułem: PIT, CIT i VAT zamiast na rachunki urzędu skarbowego będą dokonywane na indywidualne mikrorachunki podatników. Już pojawiają się pierwsze problemy dotyczące nowych przepisów.

czytaj więcej »

Koszty niektórych usług i licencji wewnątrzgrupowych, tj. świadczonych w 2018 roku przez podmioty powiązane, nie będą limitowane, gdy podatnik złoży wniosek o uprzednie porozumienie cenowe APA do końca roku 2019 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel