WYDANIE ONLINE

Uwaga na sankcje za płatności na rachunki spoza białej listy
Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy, prowadzony dla celów VAT wykaz podmiotów. Obejmuje on m.in. wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (w części tej przedmiotowy wykaz potocznie nazywany jest białą listą) oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w SKOK-ach. Trzeba uważać na sankcje za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą – w tym przedsiębiorcy – mogą otrzymać zwrot tylko części składek opłaconych za miesiące, w których byli niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymywali zasiłek chorobowy.

czytaj więcej »

Wydawane przez ministra finansów objaśnienia podatkowe nie stanowią źródła prawa i mogą być kwestionowane przez sądy.

czytaj więcej »

Załóżmy, że podatnik, przed rozpoczęciem amortyzacji środków trwałych, wybrał liniową metodę amortyzacji i nie zastosował indywidualnej stawki. Czy ma teraz ma prawo do zmiany tej metody w trakcie procesu? Sprawdźmy, jakie stanowisko zajął w tej kwestii organ podatkowy.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. dojdzie do likwidacji odwrotnego obciążenia w VAT m.in. w budownictwie.

czytaj więcej »

Od nowego roku limity podatkowe wzrosną, gdyż kurs euro z 1 października 2019 r., będący podstawą obliczeń, jest wyższy niż w roku ubiegłym.

czytaj więcej »

Zmiany w PIT, które obniżyły z 18 do 17% stawkę PIT i podwyższyły pracownicze koszty uzyskania przychodów obowiązują od października br. W praktyce nowe przepisy wprowadzają sporo niejasności.

czytaj więcej »

Kontrola podatkowa to podstawowy tryb weryfikacji rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, regulowany przez Ordynację podatkową. Natomiast kontrola celno-skarbowa została wprowadzona 1 marca 2017 r. w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W założeniu kontrola celno-skarbowa ma na celu wykrywanie i zwalczanie najpoważniejszych uchybień podatkowych, takich jak karuzele VAT czy zorganizowana przestępczość podatkowa. W praktyce okazuje się, że może ona dotknąć zwykłego podatnika prowadzącego np. jednoosobową działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

wiper-pixel