WYDANIE ONLINE

Poznaj obowiązki związane z nowym plikiem JPK_VAT
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w nowych plikach JPK_VAT. Jakie dane będą wymagały ewidencji po zmianach?

czytaj więcej »

Poznaj stanowisko ZUS i dowiedz się, czy przychody z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych podlegają oskładkowaniu.

czytaj więcej »

Nowe stawki VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism będą stosowane już od 1 listopada 2019 r.

czytaj więcej »

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła modyfikacje mające wpływ m.in. na zakres zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości.

czytaj więcej »

Spotkania firmowe to zawsze dobra okazja do integracji całego zespołu. Sprawdźmy, jakie są skutki podatkowe takiej imprezy.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Przewiduje ono m.in. podwyższenie o 1 punkt procentowy stawek wynagrodzeń dla pracowników realizujących przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

czytaj więcej »

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych związanych z wycofaniem nieruchomości z majątku spółki osobowej do majątku prywatnego jej wspólnika. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Pakiet Przyjazne Prawo to kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Większość przepisów wejdzie w życie od 2020 roku. Ustawa jest już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej »

Chociaż zmiany dotyczące rozliczania samochodów obowiązują od początku tego roku, w praktyce wciąż pojawia się sporo niejasności. Sprawdźmy, jak dokonywać prawidłowych księgowań.

czytaj więcej »

W przyszłym roku nieznacznie wzrośnie podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłaty lokalne.

czytaj więcej »

W przyszłym roku zwiększy się zagrożenie karami pieniężnymi za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2 600 zł, które jest podstawą wyliczenia grzywien.

czytaj więcej »

wiper-pixel