WYDANIE ONLINE

Niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów od października
Dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z tabeli skali z 18 na 17% pozwoli zwiększyć zarobki bez podnoszenia pensji brutto.

czytaj więcej »

Poznaj stanowisko ZUS i sprawdź, czy od wypłaconych odszkodowań – z tytułu zawartego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy − trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Termin złożenia sprawozdania do KRS już minął. Co może spotkać jednostkę, która nie dopełni tego obowiązku?

czytaj więcej »

Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia mogą korzystać ze zwolnienia od PIT. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

czytaj więcej »

15 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu stosowania przepisów związanych z IP Box, tj. dotyczących dochodów uzyskiwanych z tytułu skomercjalizowanej własności intelektualnej. Sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online. Sprawdź, jak skorzystać z odliczenia.

czytaj więcej »

Podatnik będzie mógł poskarżyć się na przedłużające się postępowanie oraz niezałatwienie sprawy w terminie. Organ wyższego stopnia wyznaczy termin na załatwienie sprawy zgodnie z właściwością.

czytaj więcej »

Czy osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci nadpłaty podatku powoduje, że mamy do czynienia ze schematem podatkowym? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Czy świadczenie wypłacone tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy podlega opodatkowaniu podatkiem PIT? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawdźmy jego stanowisko.

czytaj więcej »

wiper-pixel