WYDANIE ONLINE

VAT w transakcjach międzynarodowych na nowych zasadach
Resort finansów przygotował kolejne zmiany w VAT. Nowe przepisy dotyczą opodatkowania transakcji łańcuchowych, dokumentowania WDT oraz rozliczania transakcji w ramach magazynu call-of stock. Sprawdź, jak stosować nowe przepisy w praktyce.

czytaj więcej »

ZUS wyraził swoje stanowisko w sprawie opłacania składek na ZUS za cudzoziemców spoza UE zatrudnianych na bazie umowy zlecenia. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Na wynik działalności operacyjnej składają się m.in. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. Sprawdź na przykładach, jak księgować takie operacje i jakie ma to skutki w podatku dochodowym.

czytaj więcej »

Zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej odnosi się do wykonanego zwrotu podatku, a nie prawa do zwrotu, jeszcze niezrealizowanego, gdy urząd skarbowy weryfikuje, czy deklarowany przez podatnika zwrot podatku jest zasadny.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23. Wprowadzone zmiany mają częściowo techniczny charakter.

czytaj więcej »

Ochronie uczciwych firm przed skutkami nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych ma służyć nowy program wdrażany przez Krajową Administrację Skarbową, pod nazwą – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP).

czytaj więcej »

Resort finansów podejmuje kolejne działania zmierzające do uszczelniania systemu podatkowego. Świadczy o tym przyjęty Wieloletni Plan Finansowy państwa na lata 2019-2022.

czytaj więcej »

wiper-pixel