WYDANIE ONLINE

Poznaj skutki odwołania pracownika z urlopu
Czasami zdarzają się nagłe sytuacje, kiedy pracodawca zmuszony jest przesunąć pracownikowi urlop albo nawet odwołać. Sprawdźmy, jak rozliczyć takie nieprzewidziane koszty i jak dokonać prawidłowej ewidencji księgowej.

czytaj więcej »

Czy w przypadku zmiany rodzaju działalności płatnika albo zmiany w trakcie roku składkowego liczby zgłaszanych osób do ubezpieczenia wypadkowego trzeba ponownie wyliczyć wysokość stopy procentowej składki? Sprawdźmy, jakie jest stanowisko ZUS.

czytaj więcej »

W ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego działa fundusz, z którego finansowana jest instalacja terminali płatniczych w firmach, które dotąd nie akceptowały kart bankowych i płatności mobilnych. Sprawdźmy, jak księgować opłatę za obsługę transakcji przy użyciu terminala.

czytaj więcej »

Brak przepisów krajowych nie jest przeszkodą, aby odmówić zwolnienia od WHT w wypadku oszustwa lub nadużycia prawa. Tak wynika z ostatnich orzeczeń TSUE. Jakie ma to konsekwencje dla polskich podatników?

czytaj więcej »

Sprawne funkcjonowanie grupy kapitałowej w wielu przypadkach wymaga dokonywania wielu różnych transakcji i operacji, które mają na celu usprawnienie zarządzania strukturą kapitałową oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, że planowane lub rozpoczęte reorganizacje, w tym w szczególności aporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, zmiana formy prawnej spółki, połączenia, podziały czy likwidacje podmiotów w ramach grupy, mogą podlegać kolejnym obowiązkom sprawozdawczym.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące kwestię podatku u źródła, które utrudniają płatnikom możliwość skorzystania ze zwolnień oraz preferencyjnych stawek opodatkowania.

czytaj więcej »

Zdarza się, że przedsiębiorcy zawieszają na pewien czas swój biznes. Czy po wznowieniu działalności można zmienić formę opodatkowania?

czytaj więcej »

Nadpłatę, która wystąpi w wyniku wystąpienia bezpodstawnego wzbogacenia organ podatkowy zwraca wnioskodawcy z obowiązkiem przekazania jej podmiotowi, który poniósł ekonomiczny ciężar zapłaty.

czytaj więcej »

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT od 1 maja 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Zobacz, jakie zmiany wprowadziły nowe przepisy.

czytaj więcej »

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Na jakie uproszczenia mogą liczyć przedsiębiorcy?

czytaj więcej »

wiper-pixel