WYDANIE ONLINE

Rozliczamy wyjazd integracyjno-szkoleniowy pracowników
Jednostki w okresie wiosenno-letnim często wykorzystują sprzyjającą aurę i organizują wyjazdy szkoleniowe połączone z integracją dla swoich pracowników. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo rozliczyć taki wyjazd.

czytaj więcej »

ZUS wypowiedział się w sprawie „ulgi na start” dla przedsiębiorcy, który z niej skorzystał w ramach prowadzenia działalności jako wspólnik spółki cywilnej i dodatkowo rozpoczął kolejny biznes. Czy podatnik skorzysta z „ulgi na start”?

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13.

czytaj więcej »

W przypadku jednostek będących podatnikami VAT sposób dokonywania korekt błędów w dowodach księgowych jest dokonywany przez fakturę korygującą lub notę korygującą.

czytaj więcej »

Otwarcie spółki w 24 godziny, kapitał na start 1 zł, brak rady nadzorczej, elastyczne określanie rodzajów akcji, elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych, która wprowadza do niego zupełnie nowy twór – prostą spółkę akcyjną. Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2020 r. Jakie są jej wady i zalety?

czytaj więcej »

Zwrot kosztów używania przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określa rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Chyba że warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zostały określone w układzie zbiorowym pracy.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o CIT i PIT wprowadziła od 1 stycznia 2019 r. nową ulgę podatkową – tzw. Innovation Box. Przepisy w tym zakresie budzą jednak sporo wątpliwości związanych ze sposobem ich zastosowania w praktyce.

czytaj więcej »

Za błąd pracodawcy w opłacaniu składek na ZUS pracownik nie będzie płacił zwiększeniem przychodu – tak wynika z wyroku NSA.

czytaj więcej »

WSA w Bydgoszczy wypowiedział się w kwestii tego, czy świadczenia związane z podróżą służbową osób niebędących pracownikami spółki korzystają ze zwolnienia z PIT. Sprawdź stanowisko sądu i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

wiper-pixel