WYDANIE ONLINE

Rozliczamy świadczenia mieszkaniowe dla pracowników
Niektóre firmy zapewniają swoim pracownikom zakwaterowanie w miejscu wykonywania pracy. W tym wydaniu pokazujemy na przykładzie skutki podatkowe i rachunkowe takich świadczeń.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2019 r. zmieniły się kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy. Sprawdźmy ich wysokość.

czytaj więcej »

Połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT i kary za błędy w ewidencji VAT – takie m.in. zmiany zakłada najnowszy projekt zmian w VAT.

czytaj więcej »

Dyrektor Informacji Skarbowej wypowiedział się odnośnie do skutków w podatku od towarów i usług związanych ze sprzedażą budynku, który w części był wykorzystywany do prowadzenia biznesu. Sprawdźmy stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

W tym roku podatnicy musieli przygotować sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej. W praktyce pojawia się wiele wątpliwości, jedno z nich dotyczy terminu złożenia podpisu.

czytaj więcej »

W tym roku sprawozdania finansowe trzeba złożyć elektronicznie. Czy po 31 marca można  poprawić sprawozdanie?

czytaj więcej »

Przepisy pozwalają pozbawić podatników dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach, gdy Szef KAS uzna, że istnieje ryzyko ich wykorzystania do wyłudzeń skarbowych. Zaniepokojenie podatników nowymi regulacjami może być teraz jeszcze większe, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2057/18 stwierdził, że jest możliwe blokowanie rachunków nawet na trzy miesiące właściwie bez żadnych dowodów potwierdzających zaistnienie przesłanek zastosowania tego mechanizmu.

czytaj więcej »

Urzędnik skarbowy, który udowodni, że podmiot występujący z wnioskiem o nadpłatę uzyska bezpodstawne wzbogacenie, nie zwróci kwoty nadpłaconego lub nienależnego podatku.

czytaj więcej »

Po nowelizacji przepisów podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi tylko w przypadku zakupu kas online. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z preferencji?

czytaj więcej »

wiper-pixel