WYDANIE ONLINE

Ustalamy podstawę wymiaru składek za oddelegowanych pracowników
Przychód pracownika oddelegowanego pomniejszamy o równowartość diet za czas pobytu za granicą, ustalonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej. Pracodawca nie wypłaca oddelegowanemu diet, a jedynie odlicza ich równowartość od przysługującego mu wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Poznaj stanowisko ZUS i dowiedz się, czy należy włączyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne koszty noclegów poniesionych przez pracownika, ale pokrytych ostatecznie przez pracodawcę.

czytaj więcej »

Czy skutecznym wydaniem nabywcy faktury VAT jest także jej przesłanie w formie elektronicznej w formacie PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem aplikacji mobilnej? W tej sprawie wypowiedział się organ podatkowy. Sprawdźmy jego stanowisko i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Środki trwałe wyceniamy według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość nieodpłatnie otrzymanego składnika majątku stanowi przychód jednostki. O ile spełnia on definicję środka trwałego, jego wartość początkową ustalamy na podstawie cen rynkowych, a następnie rozpoczynamy jego amortyzację.

czytaj więcej »

W wyroku o sygn. akt III SA/Wa 566/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł o możliwości dokonywania zmiany stawek amortyzacyjnych do aktualnie amortyzowanych środków trwałych, także w stosunku do minionych lat podatkowych.

czytaj więcej »

W przypadku grup kapitałowych licencje na programy komputerowe są nabywane często centralnie, przez wyznaczony podmiot. Następnie ich koszt, wynikający z faktury licencjodawcy niepowiązanego, jest refakturowany na spółki faktycznie korzystające z oprogramowania. Taki model rozliczeń może niekorzystnie wpływać na koszty uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem nowego roku nadeszły zmiany dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe do prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe regulacje najboleśniej dotknęły te przedsiębiorstwa, które rozliczają koszty eksploatacji samochodu na firmę, wykorzystując go jednocześnie w celach prywatnych. Jakie jeszcze nowości ustawodawca przygotował dla podatników?

czytaj więcej »

Ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi. Tak wynika z uchwały NSA z 18 marca 2019 r., niezwykle ważnej dla podatników.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który przechowuje księgi podatkowe w znacznej odległości od swojej siedziby, nie będzie musiał obowiązkowo udostępniać ksiąg podatkowych w siedzibie organu. Na żądanie urzędnika udostępni księgi w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania.

czytaj więcej »

wiper-pixel