WYDANIE ONLINE

Jak ewidencjonować ulgę na nowe technologie – przykłady rozliczeń
Składając roczne rozliczenie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na nowe technologie. Ile można odliczyć? Jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej? Sprawdźmy na przykładzie.

czytaj więcej »

Do obowiązków płatnika składek należy m.in. kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy. Czy ZUS może zmusić pracodawcę, aby kontrolował swoich pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich?

czytaj więcej »

Od tego roku tylko w niektórych przypadkach podatnicy mogą zaliczać do kosztów podatkowych całość wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych. Konieczne jest przy tym prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. akt I SA/Gl 668/18 (nieprawomocny) wpisał się w dotychczasową, korzystną dla podatników, linię orzeczniczą sądów administracyjnych dotyczącą skutków podatkowych przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozostaje jednak nieugięty i składa skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej »

Czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży mogą stanowić bieżące koszty w prowadzonej działalności gospodarczej? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS.

czytaj więcej »

Rząd ostatecznie przyjął nową wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz ochrona tzw. sygnalistów, czyli osób sygnalizujących nieprawidłowości. Nowe przepisy oznaczają wzrost obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Znamy już wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z wpłat na PPK. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, którego załącznikiem jest szablon oświadczenia.

czytaj więcej »

Obowiązujące od początku 2019 roku nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wprowadziło zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie nowej ordynacji podatek, zaległość, odsetki za zwłokę oraz inne opłaty i niepodatkowe należności budżetowe będą za podatnika mogli zapłacić płatnicy, inkasenci, następcy prawni oraz osoby trzecie bez względu na kwotę zobowiązania.

czytaj więcej »

wiper-pixel