WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak osoba fizyczna złoży sprawozdanie za 2018 rok
Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację e-Sprawozdania Finansowe skierowaną do osób fizycznych zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do szefa KAS. Dowiedz się, jak z niej korzystać. Na wysłanie sprawozdania jest czas do końca kwietnia.

czytaj więcej »

Od tego roku wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Inaczej jest w przypadku wynagrodzenia zatrudnionego małżonka.

czytaj więcej »

Połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT i kary z błędy w ewidencji VAT – takie m.in. zmiany zakłada najnowszy projekt zmian w VAT.

czytaj więcej »

Wiele firm przekazuje na początku roku swoim kontrahentom kalendarze. Sprawdźmy, jakie ma to skutki w VAT.

czytaj więcej »

Koszty noclegu pracowników, w przeciwieństwie do kosztów wyżywienia, poniesione przez pracodawcę stanowią przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

czytaj więcej »

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., modyfikują przepisy przejściowe; te od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych. Obecnie obowiązuje bez względu na datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

czytaj więcej »

Po 31 grudnia 2018 r. płatnicy nie będą już wykazywali przychodów z innych źródeł ani stypendiów studenckich w informacji PIT-8C. Posłuży im o tego zmodyfikowany formularz PIT-11.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2019 roku na niekorzyść podatników zmienią się m.in. zasady rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów w firmie. Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmą tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują pojazdy firmowe do celów prywatnych i służbowych, jak również całą rzeszę firm, które korzystają z najbardziej popularnej formy finansowania pojazdów, jaką jest leasing. Warto też pamiętać o kilku rozwiązaniach, które w efektywny sposób mogą zneutralizować wzrost obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem samochodów od 2019 r.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza zmiany, które stanowią kontynuację reform w systemie podatkowym oraz systemie kontroli podatkowej. Jedną ze zmian, która obowiązuje od 2019 roku jest wprowadzanie uproszczonego trybu wszczynania kontroli celno-skarbowej. Na czym to polega?

czytaj więcej »

wiper-pixel