WYDANIE ONLINE

Wzrost wynagrodzenia za pracę wpływa na inne świadczenia
Wzrost od 2019 roku pracowniczej stawki wynagrodzeniowej oznacza podwyżkę innych świadczeń i podstaw, ustalanych w wysokości odpowiadającej minimalnej płacy lub stanowiących jej procent.

czytaj więcej »

Spis z natury środków pieniężnych polega na ustaleniu ich stanu rzeczywistego (wartości nominalnej), porównaniu go ze stanem ewidencyjnym i wyjaśnieniu ewentualnych różnic. Co zrobić, gdy wykryje się fałszywy banknot?

czytaj więcej »

Od 2020 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące umowy podatkowej, opartej o wzajemne ustępstwa pomiędzy urzędnikiem a przedsiębiorcą przez przyjęcie zgodnych ustaleń co do stanu faktycznego, zastosowania ulg, charakteru albo wartości transakcji, czynności lub zdarzenia. Umowa podatkowa nie zastąpi jednak decyzji podatkowej, czyli samodzielnie nie rozstrzygnie sprawy.

czytaj więcej »

Jedna z najistotniejszych zmian w VAT wprowadzanych z początkiem 2019 roku dotyczy zasad opodatkowania bonów (voucherów). Wynika ona z konieczności dostosowania polskich przepisów do tzw. dyrektywy voucherowej, której przyświecał cel ujednolicenia w ramach UE zasad opodatkowania transakcji z wykorzystaniem bonów (w Sejmie trwają jeszcze prace nad nowelizacją).

czytaj więcej »

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje wprowadzenie kolejnych ograniczeń w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustaw podatkowych wprowadzająca ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów dotyczących samochodów osobowych. Pojawiły się zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu.  

czytaj więcej »

Od 25 listopada 2018 r. obowiązuje ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta wprowadza zmiany w przepisach Kodeksu pracy i w ustawie zasiłkowej, a zakresem jej regulacji są objęte zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi do CEIDG.

czytaj więcej »

wiper-pixel