WYDANIE ONLINE

Uproszczenia podatkowe od 1 stycznia 2019 r.
Deklaracje na podatki lokalne w formie elektronicznej i według ujednoliconego formularza w całym kraju, czy też możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej do 5.000.000 zł – takie m.in. zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który został uchwalony już przez sejm.

czytaj więcej »

Różnice inwentaryzacyjne ujmujemy w księgach rachunkowych na podstawie dowodów (dokumentów) potwierdzających przyczyny ich powstania. Polecenia księgowania, będące podstawą do zapisów księgowych, są sporządzane nabazie protokołów inwentaryzacyjnych i sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej. Muszą być zaakceptowane przez kierownika jednostki.

czytaj więcej »

W dniu 2 października 2018 r. Rada ECOFIN (tj. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych) podjęła szereg decyzji w sprawach dotyczących VAT. Najważniejszą z nich jest przyjęcie dyrektywy o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że wzrosną też kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym. Poznaj aktualne stawki.

czytaj więcej »

Projektowane zmiany modyfikują regulacje ustawy PIT i CIT w zakresie ulgi z tytułu nieściągalnych wierzytelności. Ponadto ustawodawca wprowadza nowe przepisy w tym zakresie do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Sprawdź, jakie są praktyczne konsekwencje nowych przepisów.

czytaj więcej »

Od nowego roku limity podatkowe spadną, gdyż kurs euro z 1 października 2018 r., będący podstawą obliczeń jest niższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2019 roku przedsiębiorca straci status małego podatnika w PIT, CIT i VAT, gdy jego przychód w 2018 roku przekroczy 5.135.000 zł. Rok wcześniej limit wynosił 5.176.000 zł. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Od 2019 roku zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadzają nową instytucję – ulgę termomodernizacyjną.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby zamierzające zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.

czytaj więcej »

wiper-pixel