WYDANIE ONLINE

 Upewnij się, które wydatki związane z RODO zaliczysz do kosztów
Wdrożenie obowiązków wynikających z RODO wywołuje określone skutki podatkowe na gruncie podatków dochodowych. Pokażemy Ci na przykładach, jakie wydatki bez obaw zaliczysz do kosztów podatkowych. Sprawdzisz też prawidłową ewidencję księgową.

czytaj więcej »

W dniu 16 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych. Proponowane zmiany, jeżeli wejdą w życie, spowodują kolejną rewolucję podatkową – większość obowiązujących obecnie przepisów dotyczących cen transferowych zostanie zniesiona i zastąpiona odrębnym rozdziałem regulującym zagadnienia związane z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

czytaj więcej »

Zgodnie z opublikowanym projektem zmiana zasad poboru zaliczek na podatek dotyczyć będzie pracowników, których dochód uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.   Sprawdź na przykładzie konsekwencje tych zmian.          

czytaj więcej »

Pojawił się projekt zmieniający ustawy o podatkach dochodowych zawierający istotne i kompleksowe uregulowania w zakresie cen transferowych. To nie dziwi, ponieważ dotychczasowe działania pokazują, że transakcje z podmiotami powiązanymi stanowią i będą stanowić obszar zwiększonego zainteresowania fiskusa. Proponowane zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie dokumentacji.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie problemy mogą się pojawić w związku z przygotowywaniem JPK dla uproszczonych ksiąg rachunkowych prowadzonych najczęściej przez mikro i małych przedsiębiorców, a mianowicie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

czytaj więcej »

Na odwołanie od decyzji podatnik będzie miał 30 dni lub od razu złoży skargę do sądu administracyjnego. W pouczeniu zostanie poinformowany o wysokości  wpisu  stałego od  skargi  albo  podstawie  do wyliczenia  wpisu  o  charakterze  stosunkowym. Takie możliwości wprowadzą przepisy nowej Ordynacji podatkowej. Zmiany wejdą w życie od 2020 roku.

czytaj więcej »

Znany jest już rządowy projekt nowej ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jednym ze źródeł zasilania tego Funduszu będzie tzw. danina solidarnościowa. Pomysł wprowadzenia takiego rozwiązania powstał z konieczności zapewnienia dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Kto zostanie obciążany nowym podatkiem i ile trzeba będzie zapłacić? Pokazujemy na przykładzie.

czytaj więcej »

Chociaż przepisy nie przewidują tego wprost, podatnicy mogą anulować zbędnie wystawione faktury. Polega to na przekreśleniu wystawionych egzemplarzy faktury i dokonaniu na nich adnotacji umożliwiających ich wykorzystanie. Anulowanie faktur jest możliwe, o ile faktury te nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego. Później w grę wchodzi jedynie wystawianie faktur korygujących.

czytaj więcej »

wiper-pixel