WYDANIE ONLINE

9 kroków, jak wywiązać się z regulacji przeciwko praniu pieniędzy
Upewnij się, czy nowe przepisy, które obowiązują od 13 lipca 2018 r., dotyczą Twojej firmy. Pamiętaj niewywiązanie się przepisów może narazić firmę na wielomilionowe kary.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawcy podnajmują swoim pracownikom mieszkania. Czy takie wydatki trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS?  Poznaj stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej »

Przepisy zwalniają od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł oraz sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. najmniejsze podmioty zostały objęte obowiązkiem przesyłania na żądanie organów podatkowych plików JPK. Zobacz, na jakie problemy możesz trafić przy generowaniu pliku i skorzystaj z podpowiedzi ekspertów, aby prawidłowo wygenerować JPK_FA.

czytaj więcej »

Na odwołanie od decyzji podatnik będzie miał 30 dni lub od razu złoży skargę do sądu administracyjnego. W pouczeniu zostanie poinformowany o wysokości  wpisu  stałego od  skargi  albo  podstawie  do wyliczenia  wpisu  o  charakterze  stosunkowym. Takie możliwości wprowadzą przepisy nowej Ordynacji podatkowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel