WYDANIE ONLINE

Ministerstwo Finansów przyznało w odpowiedzi na interpelację poselską, że istnieje grupa podatników, którym obowiązujący od 1 lipca 2018 r. mechanizm podzielonej płatności w VAT może pogorszyć płynność finansową.

czytaj więcej »

W miesiącach letnich wielu podatników świadczy usługi wynajmu pokoi w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, np. nad morzem, w górach czy nad jeziorami. Nie pozostaje to bez wpływu na ich obowiązki związane z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kas rejestrujących.

czytaj więcej »

Jeżeli podatnik nie ma środków finansowych na rachunku VAT, rozliczeń w ramach split payment może dokonać korzystając ze zwykłego konta firmowego.

czytaj więcej »

Podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035 % podstawy opodatkowania, ale dotyczy tylko tych budynków, które zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

czytaj więcej »

Podatnik, którego przychody z prowadzonej działalności zarobkowej nie przekraczają w danym miesiącu limitu 1.050 zł, nie musi jej oficjalnie rejestrować

czytaj więcej »

Do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) dochodzić może również w przypadku zakupów od podatników spoza Unii Europejskiej, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Je również trzeba wykazać w JPK.

czytaj więcej »

Do ujmowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT pod kątem bilansowym, wskazane jest wydzielenie w księgach jednostki dodatkowego konta analitycznego „Rachunek VAT" do konta 13 „Rachunek bankowy”.

czytaj więcej »

W sezonie letnim częstą praktyką jest pomoc członków najbliższej rodziny w prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności zarobkowej. Zobacz, jak ZUS postrzega skutki zawarcia umowy o pracę między takimi osobami.   

czytaj więcej »

Od 6 czerwca 2018 r. pracownicy mający niepełnosprawne dzieci mogą korzystać z korzystniejszych, bardziej elastycznych systemów czasu pracy

czytaj więcej »

wiper-pixel