WYDANIE ONLINE

Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o  podatku od towarów i usług, która  wprowadza mechanizm podzielonej płatności w VAT.  Będzie on dotyczył również faktur wystawionych przed tą datą.

czytaj więcej »

Kasy rejestrujące (tzw. kasy online) będą przesyłać dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

czytaj więcej »

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R jest integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG i  można je potwierdzić podpisem profilem zaufanym ePUAP.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca dopłaca do letniego wypoczynku dziecka pracownika, to takie świadczenie może być zwolnione od podatku dochodowego w całości albo w części. Pod warunkiem, że wypoczynek będzie miał zorganizowany charakter.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. również małe firmy powinny przekazywać dane w postaci JPK na żądanie fiskusa. Zobacz, w jaki sposób mogą to zrobić.

czytaj więcej »

Najczęściej podmioty wypłacają dywidendy w okresie wakacyjnym. Wynika to z faktu, że między kwietniem a końcem czerwca są zatwierdzane sprawozdania finansowe jednostek  i podejmowane uchwały o wypłatach dywidendy.

czytaj więcej »

Pracodawcy coraz częściej sięgają do pozapłacowych form motywowania pracowników, oferując im różnego rodzaju bonusy. Zobacz, co na to ZUS.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 25 maja 2018 r. ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła nowe przepisy w zakresie monitorowania pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel