WYDANIE ONLINE

Z początkiem lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy w zakresie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT. Przewidziano w nich system zachęt dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się z niego korzystać. 

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. kupujący będzie mógł zdecydować, czy przeleje równowartość podatku od towarów i usług na rachunek VAT. Rachunki VAT nie będą jednak prowadzone dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, które niejeden przedsiębiorca wykorzystuje dla celów firmowych.

czytaj więcej »

Resort finansów opracował wytyczne dla podległych mu służb, wskazujące kiedy podatnikowi nie można odmówić prawa do odliczenia VAT. Ich adresatem są wprawdzie urzędnicy skarbowi, ale skorzystać z nich mogą również firmy.Problem: Jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma opublikowany niedawno przez Ministerstwo Finansów dokument pt. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”?

czytaj więcej »

Według Ministerstwa Finansów już od przyszłego roku podatnicy nie będą musieli sporządzać zeznań podatkowych PIT. Fiskus zrobi to za nich.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. przychody ze sprzedaży praw majątkowych, takich jak autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej, zaliczane są do przychodów z zysków kapitałowych. Także wówczas, gdy ich sprzedaż stanowi podstawowy przedmiot dzielności podatnika.

czytaj więcej »

Resort finansów chce rozszerzyć swoje uprawnienia, które pozwalają mu na blokadę rachunku bankowego firmy. Poznaj nowe rozwiązania w tym zakresie.

czytaj więcej »

Lato to okres, gdy pracownicy tradycyjnie korzystają z przysługujących im praw do urlopu wypoczynkowego. Może się jednak zdarzyć, że z ważnych przyczyn ich wypoczynek zostanie przesunięty w czasie, a nawet przerwany.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował niedawno długo wyczekiwane przez pracodawców wytyczne, które ujednolicają zasady wydawania zaświadczeń A1 dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Poznaj szczegóły.  Problem: Jakie warunki muszą być spełnione w świetle najnowszych wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby zostało wydane zaświadczenie A1 dla cudzoziemca spoza państwa członkowskiego Unii Europejskiej?

czytaj więcej »

Wkrótce wejdą w życie przepisy, które ułatwią odzyskiwanie kwot transakcji wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel