WYDANIE ONLINE

Organy podatkowe mają prawo do kontrolowania prawidłowości rozliczeń przedsiębiorców z fiskusem. Z końcem kwietnia zmieniły się regulujące taką weryfikację przepisy. Poznaj istotę oraz zakres dokonanych zmian.

czytaj więcej »

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT rząd zmodyfikował przepisy dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży w ramach pierwszego zasiedlenia. Przeczytaj tekst i dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Resort finansów chce ujednolicić opodatkowanie VAT obrotu bonami towarowymi. W tym celu  przygotował projekt  nowelizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obniżenie dochodu o stratę podatkową w CIT możliwe jest wyłącznie w ramach tego samego źródła przychodów. W celu rozliczenia straty powstałej przed tą datą, trzeba wziąć pod uwagę przepisy przejściowe.

czytaj więcej »

Skomplikowane prawo oraz niejednolita interpretacja przepisów przez sądy i organy administracji publicznej to problem większości polskich przedsiębiorców. Ma temu zaradzić m.in. publikacja objaśnień prawnych.

czytaj więcej »

W miesiącach letnich bardzo popularne są wyjazdowe imprezy wypoczynkowo-krajoznawcze dla pracowników, które mają także walor integracyjny. Sprawdź, jak prawidłowo ujmować w księgach ponoszone z tego tytułu koszty.

czytaj więcej »

Zapewnienie pracownikom nieodpłatnie wody i innych napojów, zwłaszcza w miesiącach letnich, jest obowiązkiem pracodawców wynikającym z przepisów prawa pracy. Większość z nich robi to jednak dobrowolnie. Sprawdź, jak wtedy rozliczać podatkowo i księgowo koszty takich świadczeń.

czytaj więcej »

Przy ustalaniu wysokości dofinansowania z ZFŚS do wczasów „pod gruszą” bierze się pod uwagę dochody członków rodziny pracownika bez względu na wiek.

czytaj więcej »

wiper-pixel