WYDANIE ONLINE

1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca przepisy o podzielonej płatności. Zmiana ma pomóc fiskusowi w uszczelnieniu systemu poboru tego podatku, ale zyskać mogą też przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie fiskusa obejmie wszystkie grupy przedsiębiorców. Za niewywiązanie się z niego będą im grozić dotkliwe kary finansowe. Przeczytaj tekst i uniknij kłopotów.

czytaj więcej »

Znowelizowana ulga na działalność badawczo-rozwojową ogranicza katalog niektórych kosztów kwalifikowanychOd 1 stycznia 2018 r. nie ma wątpliwości, że wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, aby stanowiły koszty kwalifikowane pod kątem ulgi B+R, muszą być nabywane od jednostek naukowych.

czytaj więcej »

Składki członkowskie przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia są zwolnione z podatku dochodowego.  Dowiedz się więcej. 

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Będą one dotyczyć m.in. składania wniosków grupowych przez firmy.

czytaj więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają być powszechnym i dobrowolnym systemem oszczędzania, służącym zabezpieczeniu potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Alternatywą dla nich będą obecne PPE.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo sprawdzić, czy i jak płatnik składek wywiązuje się z obowiązków, które nakładają nie niego przepisy obowiązującego prawa.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r. Konstytucja Biznesu nie tylko utrzymała prawo przedsiębiorców do zawieszania działalności gospodarczej, ale także istotnie złagodziła zasady jego stosowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel