WYDANIE ONLINE

Już obowiązuje pakiet ważnych ustaw dla przedsiębiorców, określanych mianem Konstytucji Biznesu. Zmiany dotyczą również podatków, a także przepisów regulujących zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

1 lipca 2018 r. mają wejść w życie przepisy, które ułatwią przedsiębiorcom rozliczanie VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych od tzw. rolników ryczałtowych. Poznaj istotę nowelizacji i przygotuj się na zmiany. 

czytaj więcej »

Korekta zeznania podatkowego w trakcie kontroli pozwoli na skuteczne zmniejszenie dolegliwości sankcji w VAT. Nowe przepisy mają zachęcić przedsiębiorców do eliminowania w ten sposób błędów w rozliczeniach.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady zwolnienia od podatku zapomóg wypłacanych pracownikom m.in. ze środków ZFŚS z tytułu choroby, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. Zmiany są korzystne dla podatników.

czytaj więcej »

W świetle przepisów przygotowanych przez resort finansów, zeznania roczne CIT-8, a także formularze CIT-8A i CIT-8B niektórzy podatnicy będą mogli złożyć do 30 czerwca 2018 r. Fiskus postanowił pójść im na rękę w związku z koniecznością opracowania nowych wzorów formularzy podatkowych.

czytaj więcej »

Wydatki związane z usługami księgowymi przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych w pełnej wysokości. Potwierdził to niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej.

czytaj więcej »

Pomimo tego, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, w praktyce okres, przez który należy przechowywać dokumentację w zakresie ich rozliczeń może okazać się dłuższy. Dowiedz się, dlaczego.

czytaj więcej »

Niedawno został opublikowany projekt nowego krajowego standardu rachunkowości, dotyczącego ustalania kosztu wytworzenia produktów. Przeczytaj więcej na jego temat i dowiedz się, kiedy trzeba będzie go stosować.

czytaj więcej »

Z tytułu zakupu abonamentu medycznego dla pracownika, w części współfinansowanej przez zakład pracy, nie trzeba odprowadzać składek na fP i FGŚP.

czytaj więcej »

Przepisy RODO wymuszą zmiany w stosowaniu kwestionariuszy osobowych przez pracodawców. Nie wszystkie dane wolno będzie w nich ujmować.

czytaj więcej »

Dzięki zmianom w podatkach inwestycje w najem nieruchomości mają być bardziej opłacalne dla firm. Trzeba będzie jednak spełniać ustawowe warunki.

czytaj więcej »

wiper-pixel