WYDANIE ONLINE

Split payment to nie jedyna nowość, która w lipcu ma być wprowadzona do ustawy o VAT. Dowiedz się więcej i uniknij sytuacji, które w świetle nowych przepisów mogłyby zostać uznane za naruszenie prawa.

czytaj więcej »

Wśród projektowanych przepisów, które mają usprawnić procedury, znieść zbędne obciążenia biurokratyczne oraz wprowadzić rozwiązania mające przyczynić się do  poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce – są także dotyczące VAT.

czytaj więcej »

Nie trzeba płacić podatku od obiektów handlowych i usługowych od budynku wielokondygnacyjnego, którego wartość przekracza 10.000.000 zł, jeżeli aktualnie jego konstrukcja i przeznaczenie wskazują na mieszkalny charakter.

czytaj więcej »

Nie muszą wysyłać plików JPK_VAT przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od VAT ze względu na wielkość sprzedaży. Fiskus może im jednak nakazać, np. w związku z kontrolą, przekazanie pozostałych struktur JPK.   

czytaj więcej »

Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego wynika z rozbieżności między ustawą o rachunkowości a przepisami o podatku dochodowym. Przeczytaj, kiedy tworzyć rezerwy i ustalać aktywa z tego tytułu.

czytaj więcej »

Przestrzeganie zasady wiernego i rzetelnego obrazu jednostki to jeden z najważniejszych obowiązków kierownika jednostki, które zostały zaakcentowane w nowym stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości.

czytaj więcej »

Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich nie podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jak pracownicy

czytaj więcej »

Z początkiem marca weszły w życie przepisy o ograniczeniu, a w dalszej perspektywie wprowadzające zakaz handlu w niedziele. Zmiany dotkną bardzo dużą grupę przedsiębiorców, którzy jednak mogą ograniczyć ich skutki.

czytaj więcej »

wiper-pixel