WYDANIE ONLINE

Od nowego roku przychody z programów motywacyjnych w firmie nie są już traktowane jako pochodzące z kapitałów pieniężnych. To ważna zmiana nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców. Sprawdź, dlaczego.

czytaj więcej »

Zgodnie z opracowanymi przez resort finansów przepisami, z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2018 roku będą zwolnione te same rodzaje działalności co dotychczas, z wyjątkiem m.in. kantorów wymiany walut i dyskotek.

czytaj więcej »

Obowiązek sporządzania podatkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zależy nie tylko od ich wartości, ale również od obrotów firmy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r., w wyniku zmian przepisów dotyczących stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, część twórców utraciła prawo do korzystania z tego przywileju. Zobacz, jak będą pomniejszać swoje przychody. 

czytaj więcej »

Do końca stycznia 2018 roku niektórzy płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć deklarację CIT-10Z za 2017 rok.

czytaj więcej »

Obowiązek wysyłania plików JPK_VAT dotyczy również przedsiębiorców, których w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej na ponad 6 miesięcy urząd skarbowy wykreślił z rejestru czynnych podatników VAT.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. tzw. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywania na żądanie fiskusa całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci plików JPK. Sprawdź, za jaki okres mają być przekazywane te dane.

czytaj więcej »

Mimo, że zmianę o charakterze uściślającym do MSR nr 40 „Nieruchomości inwestycyjne” opublikowano pod koniec 2016 r., należy ją stosować do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

czytaj więcej »

Sposób rozliczania wydatków na prenumeratę powinien wynikać z przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości. Uznawszy, że są to koszty nieistotne, można je rozliczyć jednorazowo w pełnej kwocie w dacie ich poniesienia.

czytaj więcej »

Z początkiem roku weszły w życie ważne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Nowością, która pojawiła się w związku z dyrektywą unijną, jest zatrudnienie w formule pracy sezonowej. Problem:Jakie rozwiązania prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców przewidują nowe przepisy dotyczące prac sezonowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel