WYDANIE ONLINE

Nabywanie przez firmy usług niematerialnych, np. doradczych, księgowych czy badania rynku to stały element obrotu gospodarczego. Od przyszłego roku ich rozliczanie w kosztach ma się odbywać na nowych zasadach. 

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT, zażąda od sprzedawcy wystawienia  faktury na podstawie paragonu, który wcześniej otrzymał przy zakupie towarów bądź usług, to będzie to możliwe pod warunkiem, że na wspomnianym paragonie zamieszczony był NIP nabywcy.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 lipca 2018 r. kolejne po dużych firmach grupy podatników będą musiały przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych. Wymaga to dostosowania do nowych obowiązków programów finansowo-księgowych.

czytaj więcej »

Usługi w zakresie udostępniania personelu na terenie budowy nie należy rozliczać zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia w VAT. Nie są to bowiem roboty budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Zmianę wysokości  limitu przewidzianego dla preferencyjnych 50% kosztów uzyskania dla twórców oraz uściślenie kręgu podmiotów, którym z omawianej preferencji wolno będzie korzystać zakłada nowelizacja ustawy o PIT. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. 

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, u którego podjęcie i wykonywanie kontroli odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, może się bronić przez wniesienie sprzeciwu do organu, który ją prowadzi. 

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które pozwalają pracownikom przejść na emeryturę w obniżonym wieku. Sprawdź, jak księgować wypłacane im odprawy.

czytaj więcej »

Wypłacony pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop stanowi przychód tej osoby podlegający obowiązkowi składkowemu, którego uwzględnienie może powodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego.

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy chcą nabyć auta w innych krajach UE powinni pamiętać o tym, że  od 1 października 2017 r. obowiązuje odrębna uproszczona deklaracja akcyzowa od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel