WYDANIE ONLINE

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT musi mieć postać elektronicznych zapisów w programie komputerowym. Forma papierowa odchodzi do lamusa, lecz popularne pliki Word oraz Excel również nie będą wystarczające.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy faktura dokumentująca dostawę konkretnych towarów została wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed dokonaniem ich dostawy, to obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wspomnianej dostawy.

czytaj więcej »

Nie jest dopuszczalne odliczenie VAT od nabytych przez przedsiębiorcę usługi kompleksowej w sytuacji, gdy jego kontrahent na wystawionej  fakturze wyodrębnił składające się na tę usługę poszczególne elementy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. wielu przedsiębiorców działających na krajowym rynku zostało objętych kolejnym obciążeniem fiskalnym, tym razem od nieruchomości komercyjnych. Nowy podatek uderzy nie tylko w galerie handlowe.

czytaj więcej »

Zaliczki na podatek dochodowy można także odprowadzać w formie uproszczonej. Jednak nie każdy przedsiębiorca skorzysta z tego przywileju.

czytaj więcej »

Z początkiem 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe regulacje, które wprowadzają m.in. nowe, korzystniejsze dla przedsiębiorców zasady rozliczania nakładów na prace rozwojowe i badawcze. Dotyczą one także tzw. ulgi B+R.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. powinność comiesięcznego przekazywania fiskusowi plików JPK_VAT została rozszerzona na mikroprzedsiębiorców. Natomiast począwszy od lipca tę grupę podmiotów oraz małe i średnie firmy – podobnie jak to już jest w przypadku tzw. dużych przedsiębiorców – obciąży obowiązek przekazywania pozostałych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Poznaj kary grożące za niewywiązanie się z tych obowiązków.

czytaj więcej »

Jednostka, która w 2017 roku dokonywała odpisów na ZFŚS w wysokości szacunkowej, wyliczanej na podstawie zatrudnienia z roku poprzedniego i w której uległa zmianie liczba zatrudnionych pracowników, powinna była dokonać korekty wysokości odpisów.Problem: Kiedy jednostka powinna ująć w księgach roczną korektę odpisów na ZFŚS?

czytaj więcej »

wiper-pixel