WYDANIE ONLINE

Podwyższenie limitów zwolnień niektórych świadczeń na rzecz pracowników przewiduje nowelizacja ustaw o podatku dochodowym. To samo dotyczy progu amortyzacji  podatkowej. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Ułatwienia dla podatników przy składaniu przez Internet niektórych deklaracji i podań, w tym dokumentów rozliczeniowych VAT, wynikają z przepisów, które weszły w życie z początkiem października.

czytaj więcej »

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi na razie nie dojdzie do zmian przepisów w zakresie momentu potrącania w kosztów pośrednich. Poprzedni projekt ich nowelizacji przewidywał powiązanie dnia poniesienia kosztu w CIT z ustawą o rachunkowości. W nowszej wersji nie powielono tego rozwiązania.

czytaj więcej »

Możliwość sprawdzenia sytuacji podatkowej kontrahenta to jedna ze zmian, które zakłada najnowszy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe,  wyznaczające m.in. status małego podatnika na gruncie podatków dochodowych i VAT, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych czy dotyczące amortyzacji. Wynika to z faktu, że kurs euro z początku października będący podstawą obliczeń w limitów, o których mowa jest wyższy niż w roku ubiegłym.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatku w części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego zawartego w wykazie podatników VAT czynnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel