WYDANIE ONLINE

Jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych z momentem jego księgowego rozliczenia – zakłada najnowszy projekt zmian w podatkach dochodowych.

czytaj więcej »

Skreślenie z rejestru czynnych podatników VAT może okazać się dotkliwe nie tylko dla przedsiębiorcy, którego to zdarzenie dotyczy, ale również dla jego kontrahentów. Zdarza się bowiem, że fiskus w takich przypadkach kwestionuje ich prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez te podmioty zakupów. Według sądów takie działania są jednak nieuprawnione.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. mechanizmowi odwrotnego obciążenia VAT podlega świadczenie usług budowlanych przez podwykonawców. Jego stosowanie nie jest uzależnione od odrębnego porozumienia stron w tym zakresie.

czytaj więcej »

Na oddzieleniu dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów stracą niektórzy podatnicy, zyska za to fiskus.

czytaj więcej »

Opłata za sporządzenie elektronicznej kopii dokumentu z akt sprawy wynosi 0,40 zł za jedną stronę zeskanowanego przez urzędników dokumentu papierowego, który został w ten sposób skopiowany. Tak wynika z nowelizacji przepisów wydanych przez ministra finansów.

czytaj więcej »

wiper-pixel