WYDANIE ONLINE

Po nowelizacji przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy składki na FGŚP trzeba będzie odprowadzać za większą grupę pracowników.

czytaj więcej »

Odwrotne obciążenie w VAT na podstawie oświadczeń nabywców to dopuszczalna praktyka  Przepisy nie zakazują uzyskiwania od nabywców oświadczeń odnośnie do przeznaczenia oferowanych im towarów, pod kątem zasadności wystawienia przez sprzedawcę faktur z odwrotnym obciążeniem w VAT.

czytaj więcej »

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, osobom rozpoczynającym pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje dwuletni okres opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej chce, aby ten okres był jeszcze dłuższy.

czytaj więcej »

wiper-pixel