WYDANIE ONLINE

W razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, termin 3-miesięczny należy liczyć – sumując czasookresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji – od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji.

czytaj więcej »

wiper-pixel