WYDANIE ONLINE

Zeznanie roczne CIT-8 muszą złożyć w urzędzie skarbowym do 31 marca 2017 r. podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Do składanego formularza nie trzeba jednak dołączać sprawozdania finansowego, gdy nie jest ono jeszcze zatwierdzone.

czytaj więcej »

Próg 2 mln euro, który zobowiązuje do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń jest odnoszony do przychodów lub kosztów jednego podatnika biorącego udział w transakcji, a nie do obrotów obu podmiotów powiązanych.

czytaj więcej »

wiper-pixel